‫(שי רוזנפלד) פרסום ,שיווק חינם ,שיתוף שיווק ,פירגון, ליקים:בע"ם,‬

שלום אתם מבינים ,יש לי דף עתר 2 קבוצת:
עז כול הפרסומים ,מגיעים ל...כול הקבוצות ו, הדף ו העתר:
הפרסום ,זהו חינם, גם שיווק ו ,ליקים עז
הכללים נכללים כמו"כ השר אותו ,דבר
נכון לאחשב: הקבוצה של החדשות ,היה לא ניתן לפירסום הבל הנשים ,של החדשות גם רואים:

השער בכולם ,יחולים לפרסם בדף ו בקבוצה:
אני גם משתף,, את הפרסום .שלכם חינם:
הז .באצלחה מי מנכ"ל:
שאלות אל דברים, רצנים טלפון, 0522569349 רק, ,ששאלות ריצניות,