BĂDIȚĂ RAABIS ȘTEFAN - CONSILIER LOCAL

GRUP DEDICAT CANDIDATURII MELE LA CONSILIUL LOCAL GALAȚI

MIE ÎM...I PASĂ DE GALAȚI! VOUĂ?!

www.stefanbadita.wordpress.com
www.youtube.com/baditastefan