Schools of the Cook Islands

Me i papa'ia ana koe ki tetai potonga kiri, rura, tatua, rakau, me kore ra i kikini'ia ana koe, me kore ra i te au popongi katoatoa kua putuputu mai koe e toou au taeake apii ki mua i to kotou are apii, e ta'i raini note au tamaroa e ta'i no te au tamaine...te maara ra iakoe.

...oooops, me ko koe tetai o tera ra au puapii....i meitaki maata no te reira au mamae'anga. Naringa kare te reira au mamae'anga, papu rava kare e pakau e tamou'ia...kaimoumou i reira te tuatau i te aere ki te apii. Eaa to'ou manako???

Anyways you know which school or if you are like me, in that case schools you went to, do share what you have been up to and stay in contact with each other.

Oh by the way, you are it. That means you have to tell 20 or more of your friends that you went to school with of this page....lol.

Have fun and lets stay connected.

Kia oraana & ka kite!