Chợ audio cũ ( 2 and )

Chợ audio cũ ( 2 and )
Đây là trang cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, buôn bán giao lưu đồ audio cổ, đồ 2 and. Nên anh em " Mua và Bán " nên tìm hiểu kỹ người Mua, người Bán, những mặt hàng mình định sở hữu. Tránh tình trạng khi giao dịch song sẩy ra những việc không đáng có.
Chợ luôn mong muốn anh em ( Thuận Mua Vừa Bán )
Nội quy chợ audio cũ ( 2 and )
1. Các tin đăng phải đầy đủ hình ảnh từng sản phẩm ( lưu ý ảnh thật ) và giá.
2. Phải miêu tả đúng tình trạng của sản phẩm được đăng bán.
3. Những tin đăng không có giá và hình ảnh thật hoạc hình ảnh mạng sẽ bị xóa khỏi Chợ.
4. Tất cả những tin không thuộc lĩnh vực audio sẽ bị xóa ( Liệt kê tin Rác )
5. Các thành viên phải tự chụi trách nhiệm khi giao dịch của mình giữa bên Bán và bên Mua.
Trân trọng.
Ban quản lý Chợ audio cũ ( 2 and )