Санхүүгийн Боломжууд - AVATRADE

Грүппийн зорилго
Дэлхийн даяр хийж болох бүх төрлийн санхүүгийн... хууль ёсны боломжуудыг ашиглах, суралцах, мэдэж авах, бусдад түгээх бол энэ грүпп нээлтэй байх болно.