Axé Capoeira—Czech Republic

Axé Capoeira – Česká Republika je pobočkou věhlasné Grupo Axé Capoeira, vedenou Mestre Barrão. Naše skupina nabízí výuku capoeiry s ohledem na zachování jejích kořenů a tradic. Výuka pokrývá všechny aspekty capoeiry – boj, umění a kulturu. – Tréninky vede Instrutor Tartaruga z Brazílie.

Axé Capoeira—Czech Republic is a branch of the renowned Grupo Axé Capoeira, led by Mestre Barrão. Our group offers classes with focus on preserving the roots and traditions of Capoeira, and train Capoeira in all its aspects—fight, art and culture.—Trainings are led by Instrutor Tartaruga from Brazil.