HAITIAN RESPONSE*REPONSE HAITIENNE*REPONS AYISYEN

Restez engages. Haiti a besoin de vous aujourd'hui plus que jamais. Joignez REPONSE HAITIENNE, Cherchons ensemble une solution.
For enlightening views and meaningful actions, join HAITIAN RESPONSE. JOIN THE QUEST FOR A SOLUTION.
Si tout ayisyen konsekan pa mete men, Ayiti pap pran lontan pou li rive kote li prale ya: nan yon ravin san fon. An nou cheche ansanm yon REPONS AYISYEN pou pwoblem peyi-a.