Azerbaijan Student Network

Azerbaijan Student Network (ASN) Avropada yaşayan azərbaycanlı tələbə, doktorand və gənc mütəxəssislərin bir-birinə yaxınlaşdırılmasını qarşısına məqsəd qoyan bir platformadır. Təşkilatın adı onun əsas prinsipini əks etdirir, bu isə iyerarxiya, bürokratiya və rəhbərlik heyətinə bağlı olmayan şəbəkə (network) elementidir. Avropadakı azərbaycanlıların təhsil, iş və yaşayışını asanlaşdırmaq və səmərələşdirmək üçün ASN öz iştirakçılarının təcrübəsindən, bilik və tövsiyyələrindən resurs kimi istifadə edir. ASN Avropada yaşayan gənc azərbaycanlılara həm təhsil və peşə sahəsində, həm də ictimai işlərdə dəstək verəcək. ASN şəbəkəsinin üzvləri gündən günə artmaqdadır, və biz bütün maraqlı gəncləri bizə qoşulmağa dəvət edirik!

Əziz həmvətənlər, gücümüz birlikdədir: Yalnız qarşılıqlı dəstək vasitəsilə biz fərdi müstəvidə yüksək nəticələrə nail ola bilərik. Şəbəkənin fəaliyyətini səmərələşdirmək üçün hər birinizi fəal olmağa və müzakirələrə qoşulub əməli təkliflər irəli sürməyə çağırırıq. Bu şəbəkə nəinki sizindir, əslində şəbəkə sizsiniz.

Hörmətlə,
Azerbaijan Student Network


E-Mail: internet@azerbaijan-student.net

Website: http://azerbaijan-student.net/
----------------------------------------------------------------------------------------------------


Azerbaijan Student Network (ASN) ist eine Plattform, die sich zum Ziel macht, die jungen Menschen aus Aserbaidschan, Studenten, Doktoranden und jungen Berufsanfänger, die in Europa leben und ein gemeinsames Interesse an Aserbaidschan teilen, einander näher zu bringen. Schon im Namen unseres Vereins ist sein Hauptansatz verankert. Es handelt sich hierbei nämlich um ein Netzwerk, also ein hierarchieloses Gebilde, dessen tragende Kraft in jedem seiner Mitglieder steckt. ASN benutzt die Erfahrungen, Kenntnisse und Visionen seiner Mitglieder um den Alltag des jungen Nachwuchses aus Aserbaidschan in Europa, sei es studium- oder berufsbedingt, vielfältiger und angenehmer zu gestalten.

Um erfolgreich zu werden müssen wir uns gegenseitig unterstützen. Aus diesem Grund wollen wir mittels sozialen Netzwerks, welches uns alle durch das gemeinsame Interesse an Aserbaidschan verbindet, den Nachwuchs aus Aserbaidschan in akademischen, beruflichen und sozialen Angelegenheiten unterstützen.

ASN lädt alle Interessenten herzlichst ein, sich unserem Netzwerk anzuschließen. Wir möchten alle Interessierten bitten, an den Gruppendiskussionen aktiv teilzunehmen. Eure Ideen und Vorschläge zur Optimierung des Netzwerks, sowie konstruktive Kritik sind hier willkommen! Denn das Netzwerk ist nicht bloß für euch da, vielmehr seid ihr das Netzwerk.

Liebe Grüße,
Azerbaijan Student Network

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Azerbaijan Student Network (ASN) is a platform, which aims at bringing together azerbaijani youth, students, doctoral candidates and young professionals, living in Europe and sharing a common interest for Azerbaijan. The founding principle of our association is established in its name, which is “network”, a body without hierarchy, grounded mainly on the capacity of its members. Making use of experience, knowledge and visions of its members, ASN aims for optimization of everyday life of the young azerbaijanis in Europe, both in academic and professional matters.

We have to support each other in order to succeed. Thus we are there to support the academic, professional and social engagement of young azerbaijanis by use of a network, which unites us through our common interest for Azerbaijan. ASN welcomes anyone interested to join our network. We would like to ask you to take part in the group discussions. Your creative ideas, improvement suggestions and constructive criticism would be appreciated. After all, the network is not merely available for you, rather you ARE the network.

Best regards,
Azerbaijan Student Network