Human/molecular genetics in Azerbaijan

Dünyada və Azərbaycanda insan/molekulyar genetikası sahəsində baş verən yeniliklər haqqında məlumatlar

This group has a scholarly and scientific interest in the discipline of human/molecular genetics in over the world and Azerbaijan