Бай Баян-Өндөр

Уг бүлэг нь Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр сумын угшилтай бүх хүмүүсийг нэгтгэх зорилготой. Бидэнтэй нэгдсэн танд баярлалаа.