‫Bakhtiari , بختیاری‬

در این گروه فعالیت های صرفا فرهنگی در چهارچوب قوانین و مقررات ا...نجام میگرد.

این گروه به منظور اعتلای فرهنگی و رشد و توسعه زیر ساختها و همچنین استمرار و پایداری فرهنگی و دادن اطلاعات فرهنگی برای عزیزانی که در خارج از کشور و یا داخل کشور با چالش های جدی فرهنگی و تضاد های قومی و ملیتی روبرو بوده اند شکل گرفته است.

هر گونه فعالیت که به نوعی زبان و ملیت و اصول و اعتقادات مردم غیور ایران را تحت تاثیر القائات منفی قرار دهد در این گروه ممنوع بوده و رشد و اعتلای فرهنگی همچنین تقویت داشته های ملت عزیز ایران مد نظر است.
امیدواریم که کاربران عزیز در این راه همکاری جدی را با ما به عمل آورند.
از همه عزیزان سپاسگذاریم.