BIN Wingene-Zwevezele (Buurt Informatie Netwerk)

U merkt iets abnormaals op of er is iets gebeurd : Bel 101 of p...olitie !

Dit is net dezelfde reactie als iedere goede burger (zou) moeten hebben.

De politiedienst evalueert vervolgens de informatie en neemt de nodige maatregelen.

Indien er door de politie geoordeeld wordt dat er voor de burger nuttige informatie is vanuit het onderzoek of de melding, dan wordt de BIN-coördinator ingelicht en start het BIN netwerk op.

Het bericht wordt op de afgesproken manier GRATIS verspreid aan alle ingeschreven BIN-leden.

De informatie wordt vlug en doeltreffend verspreid en nodigt uit tot preventie, waakzaamheid en opmerkzaamheid.

Het is de bedoeling op geregelde tijdstippen te vergaderen teneinde de werking te evalueren en de informatieverspreiding te bevorderen.