FBB - Team [RP]

- Trước hết là ad ae vào
Đã cho mình là 1 boss, hay đại ...loại là ngon - thì not war - bạn càng thể hiện, bạn càng đem so sánh mình với người khác chỉ cho thấy bạn thua họ - NOT WAR
- Thủ Thuật Fb, Mở FAQ, Not Report Nhé, Ddos Web, An Ninh Mạng, Khai Thác Web Lỗi, Kiếm Tiền Online, Cover Ảnh Bìa, Thiết Kế Đồ Họa, Check Pass, Fake Cmnd, Thiết Kế Website, Share Code, Tool, Tạo Virut, Gài Keylog, Tạo Ficsing, Ddos web bằng cmd, koding, tool
- Team đéo phải riêng fb, còn nhiều trò khác, moq các ae giúp đỡ nhau, group not trẩu, xin bỏ qua cho nhau vì 1 team hoàn chỉnh ABS - TEAM