Българи в Норвегия / Bulgarere i Norge / Bulgarians in Norway

Тази група е за всички българи, свързани с Норвегия, желаещи да поддържат връзка помежду си. Тук можете да споделяте новини за събития и мероприятия, които биха могли да бъдат от интерес за членовете на групата. Можете също да дискутирате различни теми, свързани директно или индиректно с българската общност в Норвегия.

Dette er en gruppe for alle bulgarere med tilknytning til Norge som ønsker å holde kontakt seg imellom. Her kan dere fortelle om ulike begivenheter som kan være av interesse for gruppens medlemmer, samt diskutere saker relatert til den bulgarske diaspora i Norge.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Актуални интернет страници / Relevante nettsider

Българо-норвежко дружество / Bulgarsk-norsk forening:
Интернет адрес / Hjemmeside: http://www.bgnor.org/home/
Електронна поща / E-post: bgnororg@yahoo.com

Българска православна община в Норвегия / Det bulgarske ortodokse samfunn i Norge:
Интернет адрес / Hjemmeside: http://www.pravoslavieto.com/1/bocin.html
Електронна поща / E-post: menighet@gmail.com

Българско училище в Осло / Den bulgarske skolen i Oslo
Електронна поща / E-post: ngerov@yahoo.com

Посолство на Република България в Осло / Den bulgarske ambassaden i Oslo
Електронна поща / E-post: bulgemb@online.no

Посолство на Кралство Норвегия в България / Den norske ambassaden i Bulgaria
Интернет адрес / Hjemmeside: http://www.norvegia.bg/
Електронна поща / E-post: emb.sofia@mfa.no

Министерство на външните работи в Норвегия / Utenriksdepartementet
Интернет адрес / Hjemmeside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud.html?id=833
Електронна поща / E-Post: post@mfa.no