CFCVN - Hội CĐV Chelsea tại Việt Nam - Official Supporters Club of Chelsea

Group trên Facebook chính thức của Hội CĐV Chelsea tại Việt Nam (CFCVN)-Official Supporters Club of Chelsea in Viet Nam.

Đây là mái nhà Xanh của cộng đồng Fan Chelsea, mong các bạn chung tay xây dựng, giữ gìn, và phát triển.