Charity Đừng Bỏ Cuộc

"ĐỪNG BỎ CUỘC" - Nơi chia sẻ những bài học về cuộc sống, giúp bạ...n có thêm động lực, mục tiêu và nhận ra những giá trị của chính sức mạnh của bản thân. Để bước tiếp.
W: http://charity.dungbocuoc.com/
E: dungbocuoc.com@gmail.com
F: https://www.facebook.com/dungbocuoc.nevergiveup

Và đây là nơi mọi người cùng tham gia để xây dựng Đừng Bỏ Cuộc thành một tổ chức từ thiện. Đang hoàn thiện và xây dựng từng ngày ^^ Group này không giới hạn thành viên tham gia. Nên mọi người có thể mời bạn bè của mình cùng tham gia nhé.