Hackintosh

กลุ่มนี้มีเป้าหมายเพื่อให้แลกเปลี่ยนความรู้การใช้งาน OSX บน PC ...ชั่วคราวหากพอใจแล้วรณรงค์ให้ซื้อของแท้

กติกา
------------
1. กลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่ม Hacker ทางด้าน Computer Security แต่เป็นกลุ่มผู้สนใจในปรับแต่งให้ PC สามารถลง OS Macintosh ได้เท่านั้น หากท่านแวะเข้ามาแล้วอยากชมการเจาะระบบท่านมาผิดที่แล้ว หวังว่าท่านจะเข้าใจและ Post ข้อความลักษณะหลงป่าเช่น "ผิดหวังจังเข้ามาแล้วไม่เห็นมีการ Hack ให้ดูเลย" หากพบข้อความลักษณะดังกล่าวท่านจะถูกเชิญออกจากห้องทันที หากสนใจด้านดังกล่าวเชิญที่ห้อง "CITEC-Security)

2. ห้าม Post เนื้อหาเพื่อการพาณิชย์ใดๆ ขายของหรือหลักสูตรใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาติ

การขอเข้าร่วมกลุ่ม
------------
1. ทำการ share ภาพต่อไปนี้
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=402904096393725&set=a.103019766382161.6924.100000224141254&type=3&theater
2. ทำการ add ขอเข้าร่วมกลุ่มเข้ามา
3. ให้มั่นใจว่าการ share ภาพดังกล่าวเป็นการ share แบบ public ให้เจ้าหน้าที่สามารถ click เข้าไปดูที่ wall คุณได้ว่า share จริงหรือไม่
4. หากขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยจะทำการรับเข้ากลุ่มให้


เมื่อเข้าไปแล้ว
----------
ก่อนถามคำถามใดให้เชิญอ่านที่นี้ก่อน: http://www.facebook.com/groups/citec.hackintosh/docs/