CLB Thể Hình Ký Túc Xá TNUT

Mục đích đem lại sức khỏe,nơi kết bạn,giao lưu học hỏi từ Các vấ...n đề về thể hình bài tập,lịch tập,chế độ ăn,... cho đến học tập :).