MMO CliX5-Kiếm tiền Online

Group là nơi chia sẻ thông tin, hướng dẫn chiến thuật cho anh em... kiếm tiền trên mạng từ đầu tư Revshare, HYIP, Bitcoin Mining....và hỗ trợ anh em từ blog: https://clix5.com/
Hãy giữ ngôi nhà chung trong sạch và là nơi đáng gặp gỡ trao đổi về MMO. Tất cả post có link ref sẽ bị xoá và thành viên post sẽ ra khỏi group.
Nghiêm cấm post bài liên quan chính trị, tôn giáo và sex. Nhưng bài chủ đề này sẽ bị xóa và thành viên post sẽ cho ra khỏi Group.

Thanks All,
CliX5