Tiếng Anh Giao Tiếp CMN

CMN Education hoạt động trong lĩnh vực:

- Cung cấp giáo viên ch...o Trường học từ cấp độ mầm non đến đại học - Trung tâm Anh ngữ.

- Cung cấp giáo viên cho Doanh nghiệp - Tổ chức: cung cấp giáo viên và chuyên gia người nước ngoài đáp ứng nhu cầu đào tạo tiếng Anh cho nhân viên các Doanh nghiệp.

- Cung cấp giáo viên bản ngữ cho Gia đình - Cá nhân: Với chương trình này, người học nhanh chóng đạt được kết quả theo mong muốn cá nhân bởi sự linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp và bài học phù hợp với khả năng.

- Tổ chức các tour du lịch ngắn - dài hạn cùng với người nước ngoài, nhằm mục đích gắn kết, giao lưu văn hóa và trao dồi kỹ năng giao tiếp tiếng anh.