Cộng Đồng Fifa Easport Bình Định

Group được lập ra để anh em Bình Định có một môi trường cùng giao lưu lành mạnh.Group, ngoài ra, sẽ thông báo các giải đấu diễn ra ở Bình Định.
Cùng nhau mời bạn bè để có một cộng đồng lành mạnh nhé.
Mọi thông tin thắc có thể Inbox nhé.
Admin