CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP ONLINE (POWER BY ZILA VIETNAM)

Cộng đồng dành cho các Khởi nghiệp lấy Online làm thế mạnh và kê...nh phát triển chính, được hỗ trợ bởi Minh David và Zila Vietnam