Cộng Đồng Mua & Bán Uy Tín

Nơi mua & bán uy tín
(Không spam, quảng cáo, tin tức, hình ảnh p...hản cảm, sexy...)
- Để đăng bài mỗi thành viên phải thêm ít nhất 200 thành viên mới. (Cùng nhau xây dựng cộng đồng mua & bán uy tín)
- Một Bài không được đăng quá 1 lần/ngày
- Các bài đăng vi phạm, đăng liên tục, không tương thích, spam..., đều bị xoá và ban nick.