Cộng đồng thực phẩm sạch

Cộng đồng của nông dân, người tiêu dùng, nhà phân phối và nhà khoa học, kĩ thuật liên quan đến thực phẩm sạch.