Cộng Đồng Người Việt tại Myanmar

Nhóm cộng đồng Việt tại Myanmar trên Facebook được thành lập do ...nhu cầu của cộng đồng, bạn bè, anh chị em người Việt đã, đang và sẽ đến đất nước chùa tháp Myanmar xinh đẹp, nhằm đưa đến cho bà con người Việt sắp đến Myanmar cơ hội để giao lưu, học hỏi và kết nối. Nếu các bạn có góp ý kiến, xin vui lòng gửi qua tin nhắn tới admin là @Roger Nguyen hoặc @Myanmar Travels, riêng phần ngôn ngữ, mọi người đều có quyền viết các ngôn ngữ khác nhau với nội dung lành mạnh, mang tính xây dung cộng đồng, tránh có những ý kiên tiêu cực hoặc xúc phạm người khác trên đây. Khi cố tình xúc phạm người khác, admin sẽ tách người đó ra khỏi nhóm cộng đồng để tránh những điều tiêu cực có thể xảy ra. Nếu ai đó muốn ra khỏi nhóm vì công việc không còn hoăc không liên quan đến Myanmar có thể chủ động, nếu cần thiết có thể gửi tin nhắn tới admin để xóa. Xin cảm ơn.

For English version:

PLEASE NOTE that members are required to adhere to all applicable Myanmar laws and regulations at all times and to be mindful of the potential consequences of posting potentially defamatory material. The admin and moderators of this group can take any such action as deemed necessary to ensure compliance, without notice or explanation, as is reasonable and appropriate. Sorry.