ĐOÀN - HỘI KHOA CKM - SPKT

___Cổng thông tin chính thức của Đoàn TN - Hội SV Khoa Cơ khí Ch...ế tạo Máy - ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Nơi để Đoàn viên, thanh niên khoa trao đổi thông tin Học tập, rèn luyện, ....
___Văn phòng Đoàn TN - Hội SV Khoa Cơ khí Chế tạo Máy: E2.105 (Dãy nhà E.2 gần cổng phụ khu E).
___ Địa chỉ E-mail Đoàn khoa: Congtacdoanckm.spk@gmail.com
___ (Đang cập nhật) ___