‫היסטוריה - George Orwell: 'Who controls the past controls the future. Who c‬

George Orwell said: 'Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.'
אין לנו י ומרות לחזות את העתיד, אין לנו י ומרות לשלוט על הווה אבל יש לנו יומרות ללמוד קצת יותר על העבר. האינטרנט הוא ארכיון לאומי מעולה של האנושות. בקבוצה הזאת אשתדל להעלות מדי פעם סרטים דוקומנטרים, מאמרים ופרסומים מעולים מענף ההיסטוריה. מקווה שכל שוחר היסטורי אמיתי יהנה ביחד אתי מהתחביב לחטט בעבר.