Trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH QUẬN BA ĐÌNH - SỐ 10 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: 0462733611 - 0463289216
WEB: HTTP://HELIENTHONG.EDU.VN/