Đai hoc Thuy loi - Ha noi

Nguyên tắc post bài
không được post bài trùng nội dung - Ai vi ...phạm được coi như là cố tình tạo spam và acount sẽ bị delete cùng với nội dung.