Đầu Bếp Tìm Việc Và Việc Tìm Đầu Bếp

"Là tổ chức đi đầu trong lĩnh vực hỗ trợ tuyển dụng việc làm kết... nối đầu bếp với nhà hàng khách sạn"
Đầu Bếp Tìm Việc Và Việc Tìm Đầu Bếp
Địa chỉ groups: https://www.facebook.com/groups/daubep/
Địa chỉ fanpages: https://www.facebook.com/CongDongDauBepVietNam
web chính thức:http://webdaubep.vn/
Tiếp nhận thông tin hoạt đông của nhóm Liên hệ: 0912990929 Long