‫מכירות רהיטים‬

◀ מותר לפרסם פה חופשי ▶

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

תקנון הקבוצה:...

1. מנהלת הקבוצה אינה אחראית על תוכן הפרסומים והתכנים בקבוצה, ובכללם פוסטים, לינקים, תמונות, סרטוני וידאו, תגובות וכל פרסום אחר.

2. מנהלת הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומים ותגובות מהקבוצה על פי ראות עיניה, ללא צורך לנמק את ההחלטה וללא צורך להודיע על כך.

3. מנהלת הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות למחוק חברים מהקבוצה על פי ראות עיניה, ללא צורך לנמק את ההחלטה וללא צורך להודיע על כך.

4. מנהלת הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת.