Hội Sinh viên Việt Nam tại Deakin University, Melbourne, Australia

Group này lập ra để trao đổi thông tin về việc làm, nhà ở, các hoạt động và sự kiện diễn ra ở quanh Burwood và ở Melbourne nói chung. Group được quản lý bởi Hội Sinh Viên Việt Nam tại Deakin University (DEVISE).

Nhằm mở rộng cũng như kết nối các bạn sinh viên Việt Nam lại với nhau, admin rất chào đón các bạn Việt Nam tại những trường khác, khu vực khác tham gia vào group này.

Sau đây là một số những yêu cầu nho nho hy vọng các bạn lưu ý:
1. Không sử dụng những từ ngữ thiếu văn hoá, thuần phong mỹ tục khi tham gia vào nhóm.
2. Không quảng cáo các hoạt động có tính tiêu cực tới cộng đồng. Nếu vi phạm sẽ bị remove post.
3. Không đăng những hình ảnh có tính chất nhạy cảm trong group.
4. Những ý kiến đóng góp của các bạn sẽ được ghi nhận và cố gắng khắc phục để group được phát triển hơn.

DEVISE loves you :)