Đại Học Công Đoàn

Chào đón tất cả Sinh Viên của trường ĐH Công Đoàn

là trường một... đại học công lập lâu đời trong hệ thống các trường đại học Việt Nam. Trường chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Tổng liên đoàn Lao Động Việt Nam

Diễn đàn chính thức: http://svcongdoan.com/

@Chức năng hoạt động
Đào tạo nhiều ngành nghề trình độ đại học và sau đại học. Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và các cá nhân có yêu cầu.
Nghiên cứu những vấn đề công nhân và hoạt động công đoàn để từ đó biên soạn giáo trình và tài liệu huấn luyện cán bộ công đoàn.
Nghiên cứu, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng một số ngành, nghề, cung ứng lực lượng lao động chất lượng cao cho xã hội.
Thực hiện đào tạo theo chỉ tiêu Bộ Giáo dục

@các danh hiệu
Nhà trường được chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm 5 lần, được Đảng Cộng sản và Nhà nước tặng thưởng:
Huân chương Lao động hạng Nhất
Huân chương Độc lập hạng Nhì
Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn Trường (2000)
Huân chương Độc lập hạng Ba (2001)
Huân chương Độc lập hạng Nhất (2006)
Huân chương Lao động hạng Nhất cho công tác Thể dục - Thể thao (2001) (được Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tặng)

Ngoài ra trường còn nhận được nhiều danh hiệu và giải thưởng giá trị khác.

@Đào tạo đại học

$ Ngành quản trị kinh doanh

Đào tạo ra những cử nhân quản trị kinh doanh có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh; có kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp: hoạch định kế hoạch, tổ chức, bố trí thực hiện kế hoạch, lãnh đạo và kiểm tra hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Các sinh viên tiêu biểu thuộc về lớp Q1b khóa 1 với nhiều đóng góp cho xã hội và cộng đồng .
Thông tin tuyển sinh: Khối A mã 402, Khối D1 mã 403. Thời gian học: 4 năm.
Bằng tốt nghiệp: Cử nhân quản trị kinh doanh.
Các chuyên ngành:

Sinh viên sẽ được lựa chọn chuyên ngành học sau 2 năm học cơ bản. Ngành Quản trị kinh doanh gồm có 6 chuyên ngành:
Chuyên ngành Quản trị tổng hợp
Chuyên ngành Quản trị nhân lực
Chuyên ngành Quản trị bảo hiểm
Chuyên ngành kế toán
Chuyên ngành Luật kinh tế
Chuyên ngành Quản trị du lịch

$Ngành bảo hộ lao động

Đào tạo kỹ sư bảo hộ lao động có khả năng làm chuyên trách về bảo hộ lao động ở các cấp công đoàn; làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại cơ quan quản lý Nhà nước, viện nghiên cứu, các trường kỹ thuật; làm cán bộ chuyên môn về An toàn - Vệ sinh lao động ở các doanh nghiệp.
Thông tin tuyển sinh: Khối A mã 101. Thời gian học 4,5 năm.
Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư bảo hộ lao động.

$Ngành xã hội học

Đào tạo cử nhân xã hội học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ Tổ quốc và nhân dân, có năng lực giao tiếp xã hội. Nắm vững phương pháp luận và kiến thức cơ bản về xã hội học, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Sinh viên ra trường có khả năng vận dụng kiến thức xã hội học góp phần vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã hội trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.
Thông tin tuyển sinh: Khối C, mã 501, Khối D (bắt đầu thi tuyển vào năm 2009, mã 503,. Thời gian học: 4 năm.
Bằng tốt nghiệp: Cử nhân xã hội học.

$Ngành công tác xã hội

Đào tạo cử nhân công tác xã hội có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức phục vụ Tổ quốc và nhân dân, có năng lực giao tiếp xã hội tốt. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nắm vững kiến thức chuyên môn và khả năng thực hành nghề nghiệp. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ làm cung ứng dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội; làm công tác xã hội trong các lĩnh vực khác nhau hoặc làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan.
Thông tin tuyển sinh: Khối C mã 502.khối D mã 504. Thời gian học: 4 năm.
Bằng tốt nghiệp: Cử nhân công tác xã hội.

#Ngành kế toán

Đào tạo cử nhân kế toán có những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, nắm vững chuyên môn về quy trình công việc kế toán, kiểm toán. Có khả năng sử dụng các công cụ tiên tiến để phục vụ cho công việc. Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng chuyên môn làm việc ở các bộ phận kế toán, kiểm toán thuộc các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Thông tin tuyển sinh Khối A mã 406, Khối D1 mã 407. Thời gian học: 4 năm.
Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kế toán.

$Ngành tài chính - Ngân hàng

Đào tạo cử nhân tài chính - ngân hàng nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và tài chính - ngân hàng, có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng chuyên môn làm việc ở các cơ quan tài chính ngân hàng Trung ương, địa phương hoặc doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Thông tin tuyển sinh: Khối A mã 408, Khối D1 mã 409. Thời gian học: 4 năm.
Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

@Đào tạo Sau đại học

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thời gian học 2-3 năm. Bằng tốt nghiệp: Thạc sỹ kinh tế
[sửa]
Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn
Đào tạo ngắn hạn theo từng phần chương trình.
Bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn.
[sửa]
Đào tạo cán bộ công đoàn quốc tế

Từ năm 1979, trường bắt đầu đào tạo nhiều cán bộ công đoàn cho các quốc gia: Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia.