Đội Máu Công Nghiệp A

Đội máu Công Nghiệp A thành lập ngày 14/11/2012, với tên gọi tiề...n thân là Đội máu Cầu Vồng. Slogan: "Thay đổi để dẫn đầu". Ngày truyền thống: 14/11. Khu vực hoạt động: ĐH Công Nghiệp Hà Nội khu A - Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.