Đồng Hương Hà Tĩnh Xa Quê

Hội Đồng Hương Hà Tĩnh Xa Quê thành lập với mục đích l...àm cầu nối với những con người Hà Tĩnh xa quê trên mọi miền tổ quốc và những con người Hà Tĩnh xa quê làm ăn sinh sống ở nước ngoài. Đoàn Kết Gắn Bó Yêu Thương. Gặp gỡ giao lưu, chia sẽ buồn vui, kinh nghiệm sống khi xa quê