Đông Phương Lý Số

Nơi chia sẻ, trao đổi, bàn luận về học thuật văn hoá phương đông... và những nhìn nhận, xét đoán dựa trên cái nhìn đa chiều của phương tây