ERITREAN DIALOG FORUM STOCKHOLM

Eritreanska Dialogforum i Stockholm (EDS)
Målet: För att utmana alla eritreaner i Sverige att stå mot förtryck som är grunden till allt elände, orättvissa och förföljelse. Detta är möjligt genom dialog, tolerans och respekt som är grunderna för att skapa ett rättvist-och demokratisksamhälle. Genom dialog och utbyta kunskap och erfarenhet förmedla information till Eritreaner i Sverige vilka åtgärder som vi behöver vidta för att verka för positiv utveckling i Eritrea. Idag är Eritrea under en diktatorisk styre utan konstitution och utan den minsta mänskliga rättighet. Därför utmanar vi alla eritreaner att säga nog är nog för all typ av förtryck.
EDS ska stärka sitt ändamål:
- Seminarium eller konferens
- Panel diskussion, workshop
- Massmedialt , SMS och mm
- Förmedla kunskap och information till allmänheten genom faktatexter, informationsutgivning och mindre evenemang.
Deltagare på mötet:
Alla som vill verka och påverka för att nå ovannämnda mål.
Arbetssätt:
Vi ska ha olika arbetsgrupper som består av frivilliga deltagare. Idag har vi två arbetsgrupper men det är möjligt att utöka dessa arbetsgrupper i antal samt antal medlemmar i redan existerande arbetsgrupper.
Arbetsgrupperna ska komma med förslag eller projekt som de vill driva. Dessa projekt ska diskutteras och godkännas på våra ordinarie möten innan arbetet påbörjas.
Arbetsgrupperna redovisar sina åtaganden till deltagarna (Dialogformen) på våra ordinarie möten. Dialogformen ska välja några revisorer som kontrollerar projekten, dessa personer ska inte vara medlemmar i den arbetsgrupp som dem ska granska.
EDS= Eritreanska Dialogforum i Stockholm,