ඊ ලේඛකයින්ගේ අවකාශය (Space of Sri Lankan E-Writers)

This space is named Sri Lankan E-Writers. That is what it is. It is the ultimate online page for young and amateur writers of poetry and literary prose where professionals will be continually assisting them. Yet the unique style of the writer will not be harmed or distorted.
This leading and foremost online community for writers of all interests and skill levels has been going strong since 21-Aug-2014 It provides an innovative and creative environment for authors. Whether you are a writer looking for a space to display your work or a reader willing to offer feedback for Sri Lankan E-Writers and their work, you have come to the right place.
Short stories, blank/free verses and poems are given priority. It is compulsory for your writing to be original.

මේ අවකාශය ශ්‍රී ලාංකික ඊ-ලේඛකයන් යනුවෙන් නම් කර ඇත. නමින් ම එහි අරුත දැක්වේ. පැදි ද ගැදි ද නිර්මාණයෙහි යෙදෙන තරුණ, ආධුනික ලේඛකයන් වෙනුවෙන් වූ පරම, මාර්ග-ගත, පිටුව එය වන අතර වෘත්තිකයන් ඔවුනට නිරතුරු ව ම ආධාර කරනු ඇත. එ‍ සේ වතුදු, ලේඛකයන් ගේ අද්විතීය ශෛලියට හානියක් හෝ විකෘතියක් හෝ නො සිදු කැරෙනු ඇත.
සකල ලැදියාවන් ගෙන් ද නිපුණතා මට්ටම්වලින් ද යුතු ලේඛකයන් සඳහා වූ මේ ප්‍රමුඛ, අග්‍රගණ්‍ය මාර්ග-ගත ප්‍රජාව 2014-අගෝස්තු-21 පටන් ප්‍රබල ලෙස ඉදිරියට යමින් පවතියි. කර්තෘවරුන් වෙනුවෙන් එය නවෝත්පාදක, ද නිර්මාණාත්මක ද වූ පරිසරයක් සපයා දෙයි. තම කෘතීන් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සදහා අවකාශයක් සොයමින් හිඳින ලේඛකයකු වුව ද, එ සේ නැති නම්, ශ්‍රී ලාංකික ‍ඊ-ලේඛකයන් හා ඔවුන් ගේ කෘතීන් වෙනුවෙන් ප්‍රතිපෝෂී යමක් පිරිනැමීමට කැමැත්තෙන් සිටින්නකු වුව ද කම් නැත - ඔබ නියම තැන‍ට සම්ප්‍රාප්ත වීලා ය.
කෙටිකථාවලට සහ නිදහස් කවිවලට ප්‍රමුඛතාවය දෙනු ලැබේ. ස්වතන්ත්‍ර නිර්මාණ වීම අනිවාර්ය වේ.