Ε.Σ.ΠΑΙ.ΡΟ.Σ

Ελληνικός Σύλλογος Παιχνιδιών Ρόλων Στρατηγικής

Πατησίων 155 2ς όροφος

(RPG, CCG, Miniature Wargames, Board Games)