Euromelanoma Bosna i Hercegovina -Bosnia and Herzegovina since April 2011 -

Sarajevo, Dermatovenerološka klinika ,KCUS od 09.-13.
Besplatni pregledi mladeža i lezija sumnjivih na karcinom kože, za osobe starije od 18. godina a koje ranije nisu dermatološki pregledane.
Bosna i Hercegovina je od ove godine član evropske asocijacije Euromelanoma.
Euromelanoma okuplja 33 zemlje Evrope i radi pod pokroviteljstvom Evropske Akademije Dermatovenerologa (EADV). Cilj je edukacija stanovništva o faktorima rizika,prevenciji i ranom otkrivanju raka kože.
Ovogodišnja kampanja nosi naslov Euromelanoma days May 2011.
Pozivamo Vas da se uključite !

Follow the group - each spring brings new initiatives for the prevention of skin cancer. Stay safe, protect your skin.