việc làm sinh viên _ thực tập

đây là trang chỉ đăng tuyển dụng nhầm tạo việc làm cho mọi người. đề nghị không đăng linh tinh để câu like, bán hàng nhất là đa cấp. xin ý thức chung vì cộng đồng