Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego

Forum Animatorów Kultury Województwa Ślaskiego to: kontynuacja d...otychczasowych inicjatyw konsolidujących środowisko animatorów kultury w naszym regionie. Regionalny Ośrodek Kultury poprzez Regionalne Obserwatorium Kultury to sekretariat Forum Animatorów Kultury Województwa Sląskiego. Troszczymy się o dobry klimat, przepływ informacji i koordynację spotkań, które będą odbywały się wedle aktywności i zapotrzebowania członków grupy inicjatywnej. Nasze priorytety to wymiana dobrych praktyk, integracja środowiska i edukacja.

Sekretariat i koordynacja:
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY
W KATOWICACH
Regionalne Obserwatorium Kultury
w Katowicach
40-057 Katowice, ul. PCK 19
tel.: 32 2000669, 500505951
email: mzygmunt@rok.katowice.pl