Fantastiska Föräldrar

Detta är en grupp för alla oss föräldrar som har barn med ADHD, Asperger, Autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Gruppen är uppbyggd som ett föräldraforum där vi har våra barns NPF-problematik i fokus. Den skall vara en mötesplats för oss föräldrar samt en samlingsplats för våra frågor och funderingar gällande våra fantastiska barn! Vi delar med oss av våra erfarenheter gällande framgångar o motgångar. Alla inlägg ses som förtroenden, vänner emellan, och besvaras med förståelse, tröst, tips och råd. Varmt välkomna! ♥