Fiat 126p Fan Club

Fan club for Fiat 126p (Maluch) / Grupa dla miłośników Fiata 126p (Malucha)

The Polish license version was produced by The Car Factory "Polmo" Bielsko-Biala Bielsko-Biala and Tychy. Its predecessor was the Fiat 500, the successor to Fiat Cinquecento. / Polska wersja licencyjna produkowana była przez Fabrykę Samochodów Małolitrażowych „Polmo” Bielsko-Biała w Bielsku-Białej oraz w Tychach. Jego poprzednikiem był Fiat 500, następcą Fiat Cinquecento.

Jurand Nogieć - Creator/Admin
Jakub Hrdlička - Admin
Uko Jesita - Admin
Filip Branda - Admin
Sebastian Jasiński - Admin
Jarosław Gajb - Admin
Joe Raymond Cárdenas Castro - Admin
Ľudevít Matuška - Admin
Piotr Junior Walczyński - Admin