Filipinos in South Korea

Ang grupo ng kahit sinong Pilipino na nakatira sa South Korea. Dito ang bawat isa ay pwede magbigay ng suhestion para sa ikabubuti at ikauunlad ng bawat isa at lalo na sa mahal nating bansang Pilipinas.

A group composed of Filipinos of all walks of life - studying, working, doing business, living - in South Korea. Anyone can give suggestions to help everyone reach their dreams and aspirations in life as well as help make the Philippines a better place to live.