Finland FC

Nơi chia sẻ niềm vui nỗi buồn và các hoạt động của anh chị em khu Tập Thể Phân Lân-Văn Điển-Thanh Trì-Hà Nội (KHU VĂN HOÁ).