Cộng Đồng iPhone Lock Việt Nam

Nhóm thành lập ra bao gồm 3 admin chính : bác Hà Phùng, quangnhu...t123 và cuối cùng là bác Nhat Anh. Tool Wimax mod ban đầu khởi xướng là do bác Hà Phùng, sau đó có sự góp mặt của em nhưng hai người hoạt động riêng lẻ cùng nhau tạo ra 2 tool fix khác nhau. Khi đó bác Nhat Anh đã xuất hiện và đưa ra các hướng dẫn fix mà chính những người mod tool như bác Hà Phùng và em cũng không nắm hết. Nhận thấy rằng dù có sự đam mê nhưng phải hợp sức thì mới thành công. Tụi em đã họp nhau lại và thành lập nên nhóm này với hi vọng sẽ phát hành những phiên bản fix càng ngày càng hoàn thiện và có thể giúp đỡ cho mọi người.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả những sự ủng hộ chia sẻ của anh em.