FLASHMOB Azerbaijan|OFFICIAL

ƏZİZ DOSTLAR!
http://bit.ly/1GVOuLE
Maksimal dərəcədə Maraqlı, tamamilə improvizə edilmiş, absurd və yüksək dərəcədə maraqlı oyunun iştirakçısı olamaq istərdinizmi?

Əyər cavabınız bəlidirsə, Flaşmob Azərbaycan qrupuna üzv olmanızı sizə təklif edirik. Bu qrupun üzvü olduqdan etibarən sizə şərəfli MOBER adını daşımağa həvalə ediləcək və həmvətənlilərinizin maraqsız həyatını rəngli etməyə imkanınız olacaq.

Flaşmob – improvizə edilmiş, kollektiv bir oyun növüdür. Bu oyunun əsas məqsədi kimi ətrafdakıların absurd və qeyri adi hərəkətlərlə diqqətini cəlb etmək qoyulur. Lakin hərəkətlər qanunları və ictimai əsayişi pozmamalıdırlar.

Bu qrupun yaradılmasında əsas məqsəd həmçinin, kreativ ideyaların və ssenarilirən müzakirə edilməsi və həyata keçirilməsidir.

Əgər siz maraqlandınızsa üzv olun. Biz sizin hətta ən absurd ideyanızı həyata keçirmək üçün əlimizdən gələni edəcik.

============================

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
http://bit.ly/1GVOuLE

Вы хотите стать частью максимально интересной, полностью импровизированной, абсолютно абсурдной и главное веселой игры?

Если да, то мы предлагаем вам стать участниками Бакинского Флешмоб клуба. Став его членом вам будет позволено носить доблестное имя Бакинского МОБЕРА и вам будет позволено украшать серую жизнь ваших соотечественников.

Флешмоб – это импровизированная, коллективная игра, главной целью которой ставится привлечение внимание окружающих абсурдными и несуразными действиями, при этом без нарушения закона и общественного порядка.

Создавая данную группу мы прежде всего хотим делится нашими идеями и предложениями по сценариям флешмобов.

Если вы заинтересовались то пожалуйста вступайте в наши ряды! Мы сделаем все возможное чтобы осуществить даже самую абсурдную вашу идею.

============================

DEAR FRIENDS!

Do you want to take a part in an interesting, totally improvised, absolutely absurd and yet very funny game?

If yes, then we invite you to become a member of Baku Flashmob Club. By becoming a member you will be allowed to carry the honoured name of Baku Mobber and to illuminate the gray lives of your countrymen.

Flashmob is an improvised, collective game whose main aim is to draw other people's attention with absurd and off the wall activities, and yet not violating law and public order.

If you are interested then welcome to our club. We will do anything possible in order to realize your most absurd ideas.