FRILUFTSLIV

Idébank til friluftsliv. Hvor, hvordan og hvorfor er det dejligt... at være i naturen omkring os. Har du DENDEROPSKRIFT til bål, et tip til camp livet eller evt et fedt sted vi andre SKAL besøge!!! Del det med os andre! Kommercielle indslag slettes og ved grove tilfælde udelukkes brugeren fra siden!
Turarrangementer er meget velkomne, så længe det ikke er kommercielt. Ikke at der noget galt i kommercielle turarrangører, men disse har egne sider til formålet. Kommercielt er ganske enkelt, når der er flere indtægter end udgifter ved arrangementet. Som udgangspunkt er arrangementer ikke et anliggende for adm. på FRILUFTSLIV, men ønsket er at holde siden ikke kommerciel og minimere behovet for anmeldelser af opslag. Derfor opfordres der til, at alle deltagere dækker egne udgifter og så frem der måtte være fællesudgifter forbundet med arrangementet, bliver budgetplanlægning/udgiftsoversigt udvekslet i pb deltagere imellem.
Når råd søges, skal svarene være reelle og ikke givet af kommercielle grunde. Overholdelse af denne tillid, er en betingelse og eksistensberettigelsen for FRILUFTSLIV. Overtrædelse af denne tillid, vil medføre permanent udelukkelse fra FRILUFTSLIV !
KØB/SALG IKKE TILLADT !