«GƏNCLƏRİN DAVAMLI İNKİŞAF üzrə ANALİTİK MƏRKƏZİ» İctimai Birliyi

Əziz dostlar, dəyərli gənc alimlər və hörmətli qrup üzvləri!
"Gə...nclərin Davamlı İnkişaf üzrə Analitik Mərkəzi" İctimai Birliyinin rəsmi səhifəsində yalnız elm, təhsil üzrə məmulatlar və xəbərlər, elmi tədbirlər və layihələrlə bağlı elanlar, gənc alimlərin uğurları, fəaliyyətləri, Azərbaycan və dünya elmi miqyasında tanınan yerli və əcnəbi alimlərin həyat və fəaliyyəti haqqında məlumatlar, elmi ezamiyyələr, konfranslar, seminarlar, simpoziumlar barədə informasiyalar paylaşıla bilər. Eyni zamanda üzvlərdən qrupun adına və missiyasına aid olmayan informasiyaları yerləşdirməmələri xahiş olunur. Qrupa üzvlüyə dəvət sərbəst olsa da, məşğuliyyət sahəsi qrupla uyğun olmayan gənclərin və digər yaş qrupuna aid olan insanların cəlb olunması yolverilməzdir. Şərtlərə uyğun gəlməyən üzvlər xəbərdarlıq edilmədən qrupun üzvlüyündən silinəcək!